Su kodu MINUS15 visiems konstruktoriams taikoma 15% nuolaida!

PREKIŲ PIRKIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios pirkimo Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybes; Pardavėjo siūlomų Prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygas; Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką.
  2. Sukurdamas paskyrą arba pateikdamas užsakymą Svetainėje, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Atsisakius tai padaryti – užsakymas nepriimamas ir (arba) paskyra nesukuriama.
  3. Pirkėjas patvirtindamas, kad susipažino su Taisyklėmis ir jas suprato, taip pat patvirtina, kad jis atitinka Pirkėjo sąvokoje nurodytą apibrėžimą.
  4. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti Taisykles savo nuožiūra. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo datos. Jeigu Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo toliau naudojasi Svetaine, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.
  5. Pirkėjas yra skatinamas reguliariai perskaityti taisykles.
  6. Taisyklės ir bet kokios sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik nacionaline kalba.
 2. Sąvokos
  1. Pardavėjas – MB „Proto labirintas“, juridinio asmens kodas 305890199, adresu Šv. Antano g. 46-1, LT-13264, Didžiasalio k., Vilniaus raj.
  2. Svetainė – elektroninė parduotuvė protolabirintas.lt .
  3. Pirkėjas – fizinis asmuo, kuris perka Prekes asmeniniam vartojimui; juridinis asmuo, perkantis Prekes kaip galutinis vartotojas (tikslais, kurie nėra susiję su Prekių perpardavimu ar paslaugų teikimu); įgaliotas atstovas, atitinkantis vieną iš anksčiau paminėtų apibrėžimų.
  4. Taisyklės – šios pirkimo taisyklės, nustatančios Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybes.
 3. Prekės
  1. Svetainėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas negarantuoja, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.
  2. Visos Prekės, pateikiamos Svetainėje, yra prieinamos, nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip. Jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas. Pirkėjas gali pasirinkti ar nori pakeisti užsakyme nurodytą Prekę į tokios pat vertės arba pigesnę, ar atšaukti užsakymą. Pasirinkus pigesnės vertės Prekę, susidariusi permoka yra grąžinama per 5 darbo dienas.
  3. Pardavėjas turi teisę tam tikroms Prekėms nustatyti minimalų ir (arba) maksimalų Prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.
 4. Asmens duomenų tvarkymas
  1. Pardavėjas tvarko Pirkėjo asmens duomenis vadovaudamasis Privatumo politika. Pirkėjas privalo atidžiai jas perskaityti ir būti įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.
 5. Paskyros sukūrimas Svetainėje
  1. Pirkėjas, norėdamas sukurti paskyrą Svetainėje, tai gali padaryti užsakymo metu, varnele pažymėdamas atitinkamą langelį. Šiam procesui užbaigti reikalingi atitinkami asmens duomenys (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, adresas ir slaptažodis).
  2. Pirkėjas, sukūręs paskyrą, gali prie jos prisijungti naudodamas registracijos metu nurodytu el. paštu ir slaptažodžiu.
  3. Pirkėjas įsipareigoja prisijungimo duomenų neatskleisti tretiesiems asmenims. Jeigu Svetaine naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Svetainės su Pirkėjo paskyra, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  4. Jeigu Pirkėjas praranda arba pamiršta prisijungimo duomenis, jis turi teisę kreiptis į Pardavėją, kad Pardavėjas sugeneruotų naują atsitiktinį slaptažodį arba pasinaudoti Svetainės slaptažodžio priminimo funkcija. Pardavėjas turi teisę paprašyti asmens dokumentų, norėdamas patvirtinti Pirkėjo tapatybę.
 6. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas
  1. Svetainėje pateikti užsakymus gali registruoti ir neregistruoti Pirkėjai.
  2. Sutartis yra sudaroma tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Sutartis laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas Svetainėje suformuoja krepšelį; nurodo užsakovo ir pristatymo duomenis; pasirenka pristatymo būdą; pasirenka apmokėjimo būdą; pažymi, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika; paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir pilnai apmoka užsakymą. Užsakymo neapmokėjus, sutartis laikoma nesudaryta.
  3. Pardavėjas patvirtina sutarties sudarymą Pirkėją užsakymo informaciją pateikdamas el. paštu ir (arba) telefonu.
  4. Pardavėjas turi teisę Pirkėjui siųsti tarpinius pranešimus iki pirkimo pardavimo sutarties sudarymo, įskaitant, bet neapsiribojant, apie neatliktą mokėjimą.
  5. Kiekviena tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma Svetainės duomenų bazėje.
  6. Sudarydamas sutartį, Pirkėjas sutinka, kad užsakymo metu nurodytu el. paštu gali būti siunčiama sąskaita faktūra. Tokiu atveju, Pardavėjas spausdintos sąskaitos faktūros prie siunčiamų Prekių neprideda, nebent to paprašo Pirkėjas po kiekvienos sutarties sudarymo iki kol Pardavėjas išsiunčia Prekes.
  7. Sąskaita faktūra sugeneruojama tik tuomet, kai užsakymas yra išsiųstas. Jeigu Pirkėjas pasirinko atsiėmimą iš būstinės, tai sąskaita faktūra sugeneruojama atsiėmimo metu.
  8. Jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje; dėl to, kad Prekė nebėra parduodama; arba dėl klaidos, susijusios su Svetainėje pateikiama kaina, Pardavėjas informuos Pirkėją el. paštu ir (arba) telefonu ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pilnai apmokėjo užsakymą, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas (išskyrus komisinius mokesčius, jeigu Pirkėjas jų patyrė) per 10 (dešimt) darbo dienų.
 7. Pirkėjo teisės
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti Svetainėje, bet tik laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo nurodymų ir Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų.
  2. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti sudarytos pirkimo pardavimo sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo datos. Tokiu atveju, Pirkėjas turi grąžinti visas užsakymo prekes, o Pardavėjas, gavęs Prekes iš Pirkėjo, grąžinti pinigus arba Pirkėjo pageidavimu, pakeisti Prekes į panašios vertės. Daugiau informacijos apie Prekių grąžinimą ir (arba) keitimą aprašo Taisyklių 13 dalis.
  3. Pirkėjas taip pat turi kitas teises, nurodytas Taisyklėse ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 8. Pirkėjo pareigos
  1. Pirkėjas turi pareigą užtikrinti paskyros ir užsakymo duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Jeigu šie duomenys pasikeičia, Pirkėjas privalo juos atnaujinti Svetainėje. Pardavėjas neatsako už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius duomenis.
  2. Jeigu Pirkėjas Svetainei pateikia trečiųjų asmenų duomenis, jis turi pareigą užtikrinti šių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.
  3. Pirkėjas turi pareigą sumokėti užsakymo ir jo pristatymo kainą, taip pat ir kitus mokėjimus, jeigu jie aiškiai nurodyti prieš sudarant sutartį.
  4. Pirkėjas grąžindamas Prekes turi pareigą sumokėti grąžinimo išlaidas.
  5. Pirkėjas turi pareigą priimti užsakymą pagal jo pasirinktą pristatymo būdą. Jeigu Pirkėjas pasirenka užsakymą atsiimti iš Pardavėjo nurodytų atsiėmimo vietų, tai Pirkėjas įsipareigoja tai padaryti per Pardavėjo nustatytą terminą.
  6. Pirkėjas priimdamas užsakymą turi pareigą apžiūrėti ir patikrinti Prekes. Jeigu Pirkėjas įtaria, kad siunta yra apgadinta; pastebi aiškiai matomus Prekės defektus ar neatitikimą užsakytoms Prekėms, Pirkėjas turi nedelsiant informuoti Pardavėją.
  7. Pirkėjas turi pareigą naudoti Svetainę tik teisėtiems tikslams ir negali specialiai kelti pavojaus Svetainės veikimui, saugumui ar vientisumui.
  8. Pirkėjas turi pareigą laikytis ir kitų nustatytų reikalavimų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 9. Pardavėjo teisės
  1. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti ar nutraukti Svetainės veiklą. Iki paskelbimo dienos gauti užsakymai yra įvykdomi, tačiau nauji užsakymai nėra priimami.
  2. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakymo nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.
  3. Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Svetaine; arba nutraukti pirkimo pardavimo sutartį; arba panaikinti Pirkėjo paskyrą, jeigu Pirkėjas nesilaiko Taisyklių numatytų tvarkos ir sąlygų.
  4. Pardavėjas turi teisę keisti prekių pristatymo ir atsiėmimo sąlygas be išankstinio įspėjimo.
  5. Pardavėjas gali savo nuožiūra vykdyti įvairias akcijas, pritaikyti nuolaidas Prekėms, vykdyti kitas rinkodaros ir marketingo priemones. Pardavėjas turi teisę jas, be atskiro įspėjimo, bet kada atšaukti ir keisti. Pakeitimai ar panaikinimai galioja nuo jų atlikimo momento. Pakeitimai negalioja jau sudarytoms Pirkimo pardavimo sutartims ir suformuotiems, bet dar neapmokėtiems užsakymams.
 10. Pardavėjo pareigos
  1. Pardavėjas turi pareigą gerbti Pirkėjo privatumą.
  2. Pardavėjas turi pareigą Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
  3. Pardavėjas turi pareigą pristatytas užsakytas Prekes Pirkėjui pagal Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą, arba paruošti užsakymą atsiėmimui, jei pasirinktas toks atsiėmimo būdas.
  4. Pardavėjas turi pareigą priimti Pirkėjo grąžinamas tvarkas Lietuvos Respublikos ir Taisyklių nustatyta tvarka.
  5. Jeigu Pardavėjas negali įvykdyti užsakymo, Pardavėjas turi pareigą pakeisti Prekę į panašios vertės Prekę arba grąžinti pinigus už trūkstamą Prekę, arba už visą užsakymą, jeigu taip nusprendžia Pirkėjas.
 11. Prekių kainos ir atsiskaitymo už jas tvarka
  1. Visos Svetainėje parduodamos Prekės yra nurodytos eurais ir be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nes Pardavėjas nėra PVM mokėtojas.
  2. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti Prekes, jas gali apmokėti:
   1. Grynais atsiėmimo metu iš Pardavėjo būstinės.
   2. Elektronine bankininkyste per „Paysera“ sistemą.
   3. Bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą.
  3. Prekės Pirkėjui parduodamos pagal užsakymo momentu galiojančias Prekių kainas. Konkreti Prekių kaina ir mokėtina suma už užsakymą Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį ir pasirinkus pristatymo būdą.
  4. Jeigu Pirkėjas nesutinka su Prekių kainomis, jis negali tęsti Prekių užsakymo procedūros.
  5. Į Prekių kainą nėra įskaičiuota Prekių pristatymo kaina.
 12. Prekių pristatymas ir atsiėmimas
  1. Pirkėjui pasirinkus pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę užsakymą pristatyti pats; per įgaliotą asmenį arba per kurjerių tarnybą. Pirkėjas įsipareigoja užsakymą atsiimti pats arba įpareigoja atitinkamą asmenį, nurodytą pristatymo informacijoje. Asmuo, atsiimantis užsakymą, turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei asmuo, atsiimantis užsakymą, to negali padaryti, bet sutinka, kad Pardavėjas (ar jo įpareigotas asmuo) užsakymą paliktų kitam asmeniui, Pardavėjas laikomas tinkamai pristatęs užsakymą ir Pirkėjas negali reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
  2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra keisti užsakymo pristatymo, siuntimo ir atsiėmimo kainas.
  3. Visi užsakymo mokesčiai yra nurodomi Pirkėjui prieš jam apmokant užsakymą, kad jis galėtų su jais susipažinti.
  4. Prekių pristatymo terminas yra skaičiuojamas nuo užsakymo apmokėjimo. Šis punktas negalioja, jeigu Pirkėjas pasirinko atsiėmimą iš Pardavėjo būdą.
  5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  6. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis ir kokybė yra tinkami, taip pat, kad papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.
  7. Prekių atsitiktinio dingimo, žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Prekė perduota Pirkėjui ar asmeniui, priėmusiam Prekes Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu.
  8. Pristatymo terminai yra preliminarūs.
  9. Pristatymo būdai ir kainos aprašyti Pristatymas ir grąžinimas.
 13. Prekių grąžinimas ir (arba) keitimas
  1. Prekių grąžinimo ir (arba) keitimo taisyklės aprašytos Pristatymas ir grąžinimas.
 14. Šalių atsakomybė
  1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant, už užsakyme pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užsakyme pateiktų duomenų teisėtumo, klaidingumo ar netikslumo.
  2. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  3. Už Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Svetaine, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.
  5. Pardavėjas tiekia Prekes tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.
  6. Pardavėjas neatsako už Pirkimo pardavimo sutarties nevykdymą ir (arba) Prekių dingimą ar jų pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių arba jų pasekmių atsiradimui (force majeure). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo pardavimo sutartį.
  7. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Svetainėje esančias nuorodas.
 15. Baigiamosios nuostatos
  1. Taisyklės ir Pirkimo pardavimo sutartis bei tarp Pirkėjo ir Pardavėjo susidarantys teisiniai santykiai yra reguliuojami taikomų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.
  2. Pardavėjas turi teisę keisti šias taisykles be išankstinio Pirkėjo informavimo. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo datos Svetainėje.
  3. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Pirkimo pardavimo sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją.
  4. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.
  5. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  6. Prašymus ar skundus dėl Svetainėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
  7. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, vvtat.lt.
Krepšelis
Krepšelis tuščias.

Į krepšelį neįdėjote jokios prekės.